Tips när någon drabbas av stroke

Som patient

 • Äter du någon medicin, har någon annan sjukdom är det viktigt att din anhörig kan få tag i den informationen om det händer något som kräver vård.
 • Att vara patient och upplevelsen kring förlopp upplevs olika då vi är olika som människor.
 • Man kan hamna i en kris och just nu var jag i chock- helt cool och lugn (förutom när man lekte att jag var en nåldyna) och det medförde dock för mig att jag inte kände mig rädd.
 • Det som kändes bäst var känslan av att närmaste anhöriga var hos mig.
 • Att de anhöriga tog hand om varandra kändes också bra för mig. Och att mina kollegor och min chef ställde upp på olika sätt och var förstående, helt fantastiskt.

Som personal

 • Att bli hörd och sedd som en levande och tänkande människa (även om jag mer såg ut som en halvdöd blekfis) är något som jag upplevde som viktigt. Jag vill kunna påverka vad någon gör med mig. Även om det inte är möjligt att fatta beslut och greppa situationen så är det viktigt att få veta vad som händer (förutsatt att man inte är hysterisk utan kan ta till sig information någorlunda).
 • Förståelse, till exempel när jag berättade för personal att jag är så stickrädd. Då vill man få bekräftelse på att de tar det lugnt även om det är akut. Om någon kan hålla ens hand i en sådan stund så känns det bra. Även om jag inte är ett barn så är trygghet en viktig faktor i de flesta människors liv.
 • Att hörseln faktiskt är extremt viktig att tänka på. Äldre människor hör sämre och förstår inte latinska termer, men oavsett om patienten ser ut att ha passerat till nästa sfär så kan hen höra dig …
 • Berätta för anhöriga vad som händer och om det finns någonstans de kan vända sig för att få mat, samtal eller annat som i den stunden kan vara viktigt.

Som anhörig

 • Du kan inte göra mer än att följa med och finnas i närheten samt hålla dig lugn. Om den sjuke äter mediciner är det bra om du kan få tag i medicinlista samt informera sjukvården om den sjuke har någon sjukdom sen tidigare.
 • Kontakta andra anhöriga eller viktiga personer. Du kan behöva avlastas och få hjälp av andra i ert nätverk.
 • Som anhörig är man den viktigaste personen under denna resa.
 • Om du som anhörig känner att du behöver finnas vid den sjukes sida en längre tid kan du ansöka om Närståendepenning
 • Kuratorer på sjukhus brukar ha mycket bra information kring olika problem som kan uppstå och hur man kan lösa dem.

Läs mer på 1177.se

Att hamna i kris.
Ekonomiskt stöd när du är sjuk
Stroke
Anhörigstöd

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *