Fördomar …

Jag är av den åsikten att jag tror att fördomar är något som förekommer ganska lätt i samhället , särskilt kring psykisk ohälsa. Varför? Jo en fördom kommer till människan väldigt fort just eftersom de enligt blandannat (psykologiguiden) beror på känslomässiga, omedvetna reaktioner, samt är just vad det heter en fördom, för- dom, en dom i förväg.

Jag tror samtidigt, särskilt med den bakgrunden verkligen att det går att göra något åt. Känner man till det kanske man kan bli mer uppmärksam på sina känslor och jobba mot eventuella fördomar.

Själv har jag inte blivit särskilt utsatt till följd av min sjukdom men jag har trots allt känt av det , mest i det tysta och det kan kännas det också. Den känsla jag kan få när folk jag känner eller tidigare känt börjar gå omvägen till mina föräldrar för att hälsa till mig. Det ger mig funderingar och jag börjat grubbla över varför, visst jag har fått en sjukdom men jag är ju fortfarande jag.

Det är också skillnad på hur jag skulle hantera en fördom  och eventuella konsekvenser som tillexempel ogillande blickar idag, jämfört med för några år sedan. För ca 5 år sedan hade jag varit tyst länge, sedan hade jag brytit ihop av alla blickar. Idag är jag så mycket starkare.

Sedan har jag förstått  att rädsla kan spela in, detta är ju väldigt naturligt, tyvärr har jag upplevt att det kan det bli lite av en ”tillåten” flykt för många (inklusive mig själv).

Sammanfattningsvis vill jag säga att man brukar ju säga,  : övning ger färdighet,  tror  att kunskapen om fördomar måste belysas mer och att den även behöver hållas aktuell, det ligger nog sedan på en individuell nivå. Att man tänker till när /nästa gång en känsloreaktion som kan leda till en fördom kommer.

Slog upp ordet ”fördom” i på sidan ( www.psykologiguiden.se) där stod följande:

”Åsikt, uppfattning eller inställning som inte är grundad på fakta utan bottnar i känslomässiga, ofta omedvetna reaktioner, till exempel människors fördomar mot personer i andra sociala grupper än de själva tillhör eller mot personer med annan sexuell läggning än den vanliga, mot andra ideologier eller religiösa och politiska uppfattningar än de som de själva omfattar.”

”Motviljan mot dem som är annorlunda tar sig uttryck i nedsättande föreställningar om dem och benämningar på dem.”

(Psykologiguiden.se, slå upp ordet fördom, hämtad  2018-11-07, www.psykologiguiden.se)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *