Mål och motivation, trots hinder…

Att min sjukdom har inneburit och innebär vissa hinder för mig är ett faktum. Jag vill dock inte låta dessa begränsa mig i min vardag i för stor utsträckning .  För mig är det även viktigt att jag har och behåller mål i livet, även om jag med tiden har fått omforma vissa.

Då man talar om målsättning är det enligt initialförkortningen SMART viktigt att målen är:

  • Specifika och konkreta – noggrant formulerade i detalj. Om målen är otydliga kan de hända att dem skjuts på framtiden.
  • Mätbara- man ska veta när man är framme vid målet
  • Aktuella och accepterade – det ska vara ens egna mål.
  • Realistiska – man ska kunna uppnå dem (inte för högt satta) men samtidigt utmana sig själv genom att gå lite utanför komfortzonen
  • Tidsbundna – man ska veta när man börjar och när man förväntas vara framme

Hinder:

För mig har målen som låg strax efter min diagnos inte varit så omfattande. Har under den perioden känt att jag behöver ta varje dag för sig. Ju stadigare och stabilare jag känt mig och när lite tid gått har jag nästan längtat efter större mål eftersom motivationen börjar byggas upp.


Det som har varit lite svårt under perioder är  nu inte kvar i samma utsträckning efter den bipolära diagnos som ledde till min nuvarende medicinering,  men jag har fortfarande kvar bl.a. trötthet , stresskänslighet och  lite koncentrationssvårigheter. Dock inte alls i samma utsträckning som tidigare.

Mål idag: 

Idag rör mina mål bl.a. , fortsätta arbetsprov , prova utbildning igen, motionera mera . För mig är det viktigt att hitta en personlig meningsfullhet med vart och ett av målen. Det leder i sin tur till att jag blir mer motiverad att slutföra målet/målen.

/Malin

Vill du läsa mer?

https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Fakta-och-rad/Sjukdomar/bipolar-sjukdom/

https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Tema/Psykisk-halsa/

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *