Mobbad – du är inte ensam.

Jo, den största ensamheten är att vara utfryst, hånad, ignorerad, förolämpad, idiotförklarad, äcklig. Det där vi kallar mobbad. Det hjälper inte om du tagit mod till sig och berättat för föräldrar, arbetskamrater, vänner. Varje dag tvingas du ändå hantera situationen.

Men du delar den situationen med så många, både barn i skolan och vuxna på arbetsplatser. Dels följer mobbningen kusligt lika mönster, oavsett var den uppkommer, dels finns det oerhört mycket forskning om vad mobbning är, hur den uppstår, var den förekommer och – vad man ska göra för att göra mobbningen just så onödig som den är. Du och alla andra är inte ensamma. Det finns kunskap. Börjar vi använda all den kunskapen kan vi få slut på mobbning.

”De största riskfaktorerna för mobbning är röriga organisationer med oklara roller och ett frånvarande ledarskap.” Säger Stefan Blomberg, psykolog vid Arbets- och miljömedicin i Linköping. Han fortsätter: —” Individualisera inte problemen! Mobbning förebygger man med en välfungerande organisation, där roller och mål är tydliga,man litar på varann, och det finns en närvarande ledare”— (Foto Rikard Karlsson)

Fallgroparna som du ska undvika när du förebygger och åtgärdar mobbning

Kräv alltså av chefen, eller rektorn, att börja se mobbningen. Föreslå en organisation där det finns någon som fångar upp problem med utanförskap. Orsakerna finns i gruppen, inte hos de inblandade individerna.

– Uppkomsten av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling kan ofta kopplas till de normer som råder i till exempel skolan, säger Karin Hellfeldt, doktorand i socialt arbete vid Örebro universitet.— Det gäller för skolan att tidigt börja med relationsfrämjande arbete.

Fråga hur rektorn utformat det främjande arbetet. Finns det ens? Vilka normer råder på skolan? Är det en tystnadskultur? ”Grabbigt”? Grupper som håller sig bara till varandra? Fientligheter? Hårt språk?

Men viktigast av allt: Lev aldrig ensam med mobbningen! Dela med dig!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *