Hur ska vi stoppa mobbning? II

Låt oss se närmare på spåret (se föregående blogg) ”hur staten via lagstiftning har byggt upp en regelstruktur för hur kränkande särbehandling på arbetsplatser, inklusive skolor, ska kunna förhindras.” Grundtanken är att förebygga för att förhindra, i stället för att formulera direkta krav som kan följas av förelägganden när någon inte följt regelverket. Ett sympatiskt synsätt, som bygger på ömsesidigt förtroende. Men tyvärr, för de många som utsätts för mobbning, visar statistik och historik att det inte fungerar.

2012 infördes begreppet Elevhälsa i skollagen. Syftet är bl a att ” Alla elever ska, utöver skolläkare och skolsköterska, ha tillgång till psykolog, kurator och personal med specialpedagogisk kompetens”.  Dessutom ska elevhälsan ”bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. — som rör elevernas arbetsmiljö, till exempel skolans värdegrund, arbetet mot kränkande behandling”—

Det är ju utmärkt. Man kan lätt tro, som orolig förälder, att man kan vända sig till kuratorn, skolsköterskan eller skolläkaren med sin oro för sitt mobbade barn. Men saknar du dessa personer på skolan står det nämligen också: —”Huvudmannen avgör hur mycket personal skolan ska ha och vilken kompetens som behövs utifrån lokala behov och förutsättningar.”—

https://www.skolverket.se/download/18.6011fe501629fd150a27811/1529061399574/Elevh%C3%A4lsa%20-%20120228.pdf

Liknande lagstiftning gäller på arbetsmarknaden. Man erkänner att mobbning existerar, men —”Arbetsmiljöverket vill framhålla att kränkande särbehandling på arbetet i första hand är en fråga för arbetsgivare och skyddsorganisationen på arbetsplatsen.”—

När man blir utsatt för mobbning på jobbet uppmanar Arbetsmiljöverket att man:

  1. I första hand tar upp det med arbetsgivaren
  2. Vänder sig till sitt skyddsombud
  3. Kontaktar sitt fackförbund
  4. Som enskild arbetstagare kan man göra en anmälan till AV.

https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/psykisk-ohalsa-stress-hot-och-vald/mobbning/#4

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *