Hur ska vi stoppa mobbning? III

Skolinspektionen/Barn- och elevombudet redovisar i mars 2019 statistik och slutsatser av anmälningar och beslut för 2018. Det är en intressant läsning!

  • ”Under 2018 har Skolinspektionen och BEO fattat beslut om 5 216 anmälningar. Av besluten — utreddes — 43 procent av ärendena —
  • — I övriga fall —- 33 procent remitterades till huvudmannens klagomålshantering. 18 procent av ärendena konstaterades sakna grund för vidare utredning.
  • Av de 2243 anmälningar som utreddes vidare kritiserades skolan som anmälan rörde i nära 70 procent av ärendena”
  • ”Barn-och elevombudet kan — begära skadestånd för en kränkt elevs räkning. Det har skett i 73 fall 2018. I 44 av dessa hade huvudmännen vid årsskiftet medgivit de framställda kraven — och i 11 fall har huvudmannen betalat ett lägre belopp efter förlikning.”

https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/statistikrapporter/anmalningar/tillsyn-utifran-individarenden-2019/tillsyn-utifran-individarenden-2018.pdf

Av 5216 anmälningar ledde alltså endast 73 till krav på skadestånd till mobbad elev från skolans ägare = huvudman. Men i hela 70% av fortsatta utredningar kritiserades ägarna, men utan krav på skadestånd.

Man kan dra olika slutsatser av rapporten. En är, att det är svårt att få upprättelse av Skolinspektionen/BEO, när ett barn är mobbat, tvärt emot den livliga debatten om ”kränkthetskultur” och ”anmälningskultur”, dvs att föräldrar i onödan skulle anmäla mobbning.

En annan är, att många anmälningar inte är tillräckligt underbyggda för att kunna utredas. Efter att vädjat, först till lärare och rektor, gör föräldrar till sist en anmälan. Den fingranskas av knivskarpa jurister, och bemöts av huvudmannens minst lika slipade jurister, före beslut.

Den generella kritiken mot Skolan, att man inte tar människors oro för mobbning på allvar, består. Med så samlad dokumentation av så ett stort samhällsproblem borde Skolan lyssna, analysera, och åtgärda. Så som man brukar göra när samhällsproblem uppdagas.

 

 

 

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *