Hur ska vi stoppa mobbning? IV

Det är något märkligt med mobbning i arbetslivet. I skolan finns det regler för hur ansvariga personer ska agera när man upptäcker mobbning av elever. Att  de inte följs är en annan sak. I arbetslivet ska man som utsatt låta andra utreda vad som hänt, och bestämma eventuell påföljd.

Arbetsmiljöverkets definition av mobbning: AFS 2015: Kränkande särbehandling: -Handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap.

Statistik över arbetsskador: Arbetsmiljöverket för oerhört detaljerad statistik över problem på arbetsplatser. Det närmaste man kommer mobbning kallar man ”De vanligaste orsaker till de arbetssjukdomar med organisatoriska och sociala orsaker. De som anmäldes 2013 till 2017 var mycket hög arbetstakt, stress och alltför mycket arbete/stor arbetsmängd, 18 procent vardera. Den tredje vanligaste orsaken var problem i relationerna med överordnade med 15 procent.”

https://www.av.se/globalassets/filer/statistik/arbetsmiljostatistik_organisatoriska_och_sociala_orsaker_2019_1.pdf

Chefer och arbetsledare åtalas för säkerhetsförsummelser. Visst förekommer det. Men då handlar det om de  brister arbetsmiljöinspektörer upptäckt vid inspektioner på byggarbetsplatser, industrier, brister i säkerhetsplan etc.  Men åtal och domar på grund av kränkande särbehandling lyser med sin frånvaro. Hur kan det vara möjligt?

https://www.av.se/globalassets/filer/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/boter-straff-och-sanktionsavgifter/arbetsmiljodomar/domar-och-strafforelagganden-2014.pdf

På sidan Frågor och svar om kränkande särbehandling finns svaret:- Jag är utsatt för kränkningar och skulle vilja ha ett officiellt uttalande av er i frågan. Hur ska jag göra? -Det kan vi tyvärr inte ge, eftersom vi inte utreder fall av kränkande särbehandling. 

https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/psykisk-ohalsa-stress-hot-och-vald/mobbning/fragor-och-svar-om-mobbning2/?hl=mobbning%20p%C3%A5%20arbetsplatsen

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *