Hur ska vi stoppa mobbning? V

Upprättelse

Alla, samtliga jag träffat som varit utsatta för mobbning, har uttryckt en och samma önskan, att få en upprättelse. Det innebär att den eller de som mobbat, eller inte stoppat mobbningen, tar på sig ansvaret för mobbningen, att den/de erkänner att det inte berodde på den som blev utsatt, och att de förklarar hur den/de i fortsättningen ska se till att det inte upprepas. Det händer någon enstaka gång att man som mobbad får en ursäkt, men det är inte detsamma som upprättelse.

I Sverige är mobbning förbjudet, som i de flesta länder. Men i Sverige är det oerhört svårt att utkräva ansvar för mobbningen. Det beror på den luddiga lagstiftningen. Men av den följer att ansvariga inte behöver ta mobbningen på allvar. De kan ignorera anklagelser, och till och med ljuga i rättsprocesser, utan att riskera att fällas för ansvar.

Mobbning i arbetslivet är oerhört svårt att stoppa på juridisk väg, att få upprättelse, som jag visat i tidigare bloggar (5 mars).

Mobbning i skolan har en enda väg till upprättelse, genom Barn-och Elevombudet BEO, som instiftades 2005. I en rättslig prövning kan skolans ägare, huvudmannen, fällas till ansvar och skadestånd om man brutit mot skollagen och en elev utsatts för kränkande behandling. Alltså aldrig enskilda lärare eller rektorer. Men du som anmäler måste ha bevis!

https://www.e-pages.dk/goteborgsposten/2777/article/892340/4/1/render/?token=2e0ed360f8ba60088e6c574126f265b5&fbclid=IwAR2XiuEZKAN0qSbyVOCcf-jSiwRyMZYmnjRdodkAfiF4WSmo0kAZkepU1F8

Blir man utsatt för kränkande behandling på arbetsplatsen är forskaren Stefan Blombergs råd enkelt: byt arbetsplats!

Blir ditt barn utsatt för mobbning i skolan, tala med lärare, rektor och få dem att förstå allvaret och agera. Anmäl till kommunens klagomålstjänst. Alternativet är en utdragen process hos BEO. Men om du inser att de ansvariga inte förstår eller vill ta sitt ansvar, överväg det drastiska för din familj och ditt barn, att byta skola, eller helt enkelt flytta därifrån. För ditt barns framtid.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *