Var kan jag få hjälp?

När man är som mest uppriven för att ens barn eller man själv är utsatt för mobbning reagerar man självklart med starka känslor. Att då ha möte med chefen eller rektorn innebär ett mycket svårt underläge. Men för dagbok över händelser! Ta alltid med någon när du har så svåra möten! Du har rätt att spela in mötet. I värsta fall sätts du ensam på ena sidan bordet och chefen radar upp flera som inte har sett eller hört något av det du påstår.

Läs på vad lagen säger om kränkande behandling på arbetsplatsen och i skolan. Det är inte säkert att chefen eller rektorn känner till den. Eller så tror han/hon att du inte gör det. En del rektorer påstår: -Skolan har inga pengar till det du begär. Men du slipper ju inte böter när bromsarna är slut på bilen och du säger till polisen att du inte har råd att reparera dem. Det är lagen som gäller.

Skollagen är inte särskilt svår text. Läs den. Kapitel 6, Till exempel § 7: Skyldighet att förebygga och förhindra kränkande behandling. ”Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling.” Känner man till den kan man ju be rektor redogöra för vilka åtgärder som genomförts på skolan. Och har de lyckats? https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800

Att anlita sakkunniga kostar nästan alltid pengar. Men det finns möjligheter att gratis ställa frågor. En förnämlig samling adresser till många ideella organisationer finns på: https://www.1177.se/stockholm/liv–halsa/psykisk-halsa/att-soka-stod-och-hjalp/rad-och-stod-pa-chatt-och-telefon/

Jurist. Den här juristfirman är specialiserad på skolfrågor, men man kan utan kostnad ställa några frågor och få råd om en skolsituation: https://www.facebook.com/juristfirmanvide/

Stödcentrum. Där verksamhet bedrivs av volontärer kan man få svar på frågor om både barn- och vuxenmobbning. Till exempel av : https://www.makeachange.se/support-centre/?lang=sv

Mobbning är förbjuden i Sverige!

 

 

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *