Försäkringskassan – en kassa för de anställda, jurister och granskningsmyndigheter.

”Jag har kvalitets-säkrat ärendet” – skriver två anställda på Försäkringskassan vad gäller Saras ärende. Hur den kvalitetssäkringen gick till, ja det vete bara gudarna och vi. Vi begärde som vanligt ut handlingar och fick med nöd och näppe ut dessa. Vi förstår varför.

Dotter blev nämligen nekad Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång.

Jag kommer att berätta om hur Försäkringskassans närmaste team nekade Sara aktivitetsersättning vid förlängd skolgång, hur deras agerande gick till för att försvåra för henne (oss) att få en rätts-säker utredning, hennes första år på särgymnasiet vid 19 års ålder.

Jag lägger upp i denna första blogg och även en andra, en hel radda med felaktig information antingen från Försäkringskassan centralt/hemsida eller mellan den knapphändiga, skriftliga information och utredning som är gjord i vår dotters ärende av teamet här i området. Vi har ärendet uppe hos Förvaltningsrätten och det förväntas ta ytterligare ett år innan vi får svar därifrån.

För dig som är intresserad lägger jag ut information först från Skolverket om ”Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång” och sedan i början av nästa stycke från Försäkringskassan. Klicka på den understrukna texten så får du viss information.

Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång

Fel information från både Skolverket och Försäkringskassan om det stämmer det handläggaren och beslutsfattaren angav. Och chefer… Rätt ska vara enligt anställda kring dotterns ärende att du inte får aktivitetsersättning om du går i särskola och har haft ett uppehåll mellan grundsärskola och gymnasiesärskola vare sig det är på ett eller tre år. Du får alltså ingen aktivitetsersättning vid förlängd skolgång om du gått grundsärskolan, varit hemma 3 år med föräldrar för att till exempel återhämta dig efter sjukdomar och fult agerande från utbildningsväsendet och vill påbörja särgymnasium först vid 20 års ålder, det står mellan 19 -30 år och det är mycket missvisande. På frågan om vem som kunde få aktivitetsersättning vid 25 års ålder blev svaret – ??? Nämner det inte här för jag måste ha hört riktigt fel de två gånger jag fick höra svaret. Därför får den frågan stå öppen, vem är det som kan få aktivitetsersättning vid förlängd skolgång och är 23 år eller 29? Vad är tanken med det? Är det bara till för de som har gått grundskola och varit sjuka? Svaret som angavs under telefonsamtalet stod inte med i journalen. Därmed kom nästa fråga till handläggaren hur ska Sara försörja sig i framtiden har ni tänkt? Svaret löd via telefonen och där det tacksamt nog står med i journalen (som vi begärde ut):

”jag hänvisar till försörjningsstöd eller CSN”

CSN – Helt fel information! Hon är inte berättigad ett öre från CSN. Är det kvalitet att ge ut fel information? Är det rättssäkert?

Försäkringskassan beskriver vidare i journalhandlingarna ”Jag informerade om möjlighet att ansöka om bostadstillägg och merkostnadsersättning och att det finns mer information om detta på FK’s hemsida.”

Bostadstillägg – Helt fel information! ”Bostadstillägg är pengar du kan få om du har aktivitetsersättning eller sjukersättning och har kostnader för ditt boende. Du behöver inte betala skatt på tillägget.” Dotter blev ju nekad av handläggare och beslutsfattare aktivitetsersättning vid förlängd skolgång.

Försörjningsstöd Även detta är fel. Här har tidigare socialförsäkringsminister Annika Strandhäll och regering skrivit några ord generellt om att ungdomar som Sara inte ska falla mellan stolarna. Där skulle jag vilja att Försäkringskassan berättar om var den informationen finns om att den kategori Sara tillhör ska leva på försörjningsstöd. Vi har inte fått några svar. Det är det som är problemet, men vi har inspelningar och vi har journaler där det står att vi ställer frågor men några svar syns inte till.

I journalhandlingen står fel skola, de har angivit en dövskola som ligger tvärs över gatan. Men fel är fel och vi rättade. Det står på flera ställen att hon har gått grundskola vilket också är fel. Vi fick träffa en annan högre ansvarig på FK under ett fysiskt möte. Såhär lät det bland annat :

”Räcker det att ge information via ett telefonsamtal? ” frågar vi.

”Ja”, svarar FK

”Är det viktigt att den informationen som ges är korrekt?” frågar vi .

”Ja”, svarar FK

”Men den är ju inte korrekt” säger vi.

”Då har ni möjlighet att JO-anmäla.” svarar FK

Det smutsiga agerandet från Försäkringskassan är satt i system.

Har du sett Fem myror är fler än fyra elefanter? Då vill jag påminna om när Magnus studsar runt och ropar ”fel, fel, fel” och lyfter upp och ned på sin hatt i ren frustration när Eva och Brasse svarar fel då de försöker lista ut vilken sak som ska bort ur skåpet. Den sak som inte hör ihop med de andra. Vi har inte lust att studsa runt som Magnus och ropa fel, fel, fel men det tvingas vi ju till. Vi skulle helst vilja vara Saras föräldrar och bidra till att hjälpa henne med sin självständighet, istället får vi även undervisa Försäkringskassans personal om att de ger ut fel information, söka på nätet efter information och processa. Vi är dock inte ensamma.

Såhär ser blanketten ut för de som gått grundskola. Där får man möjlighet att lämna in medicinskt underlag! Även annat som är av värde – skriftligen.

När det gäller elever i särskolan räcker det som vanligt, enligt oss, med ett undermåligt och till och med diskriminerande underlag när FK begär ut information, (detta känner vi igen sedan tidigare – hela utbildningsväsendet har agerat på liknande sätt) det räcker med ett telefonsamtal för att säkra handläggarens avslag för rätt till aktivitetsersättning vid förlängd skolgång. Vi fick därmed ingen möjlighet att lämna in den mängd av information som hade behövts för att göra en korrekt kvalitetssäkring förrän nästa anställd på försäkringskassan tog vid. När det blev så stopp kontaktade vi socialtjänsten för att få till ett SIP-möte. Dagen innan mötet skulle ske fick vi besked att de inte var intresserade av att komma. Mer om det i nästa blogg.

Jag har för mig att uppdrag granskning kommer att följa upp hur Försäkringskassan inte fungerar. Det är bra att vi har svt!

Heja svt!!!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *