Försäkringskassan – begäran om att få ut handlingar

En fredag åker Sara till Fk med stöd av sin pappa för att få ut samtliga handlingar kring hennes ärende. De får information om att det kommer att kosta pengar. 

Några timmar efteråt ringer en anställd på FK till sambo och informerar återigen om att det kommer att kosta pengar.

Efter helgen, måndag, ringer FK ytterligare en gång och informerar och frågar om vi vill ha ut dessa. 

Såhär gick det alltså till när Sara, med intellektuell funktionsnedsättning skulle få ut handlingar.

 Som jag skrev i förra bloggen blev hon nekad någon form av ekonomiskt stöd från Försäkringskassan vid 19 års ålder, vilket hon borde ha rätt till, enligt socialförsäkringsministrarna : Annika Strandhäll och Ardalan Shekarabi. Flera av de informatörer som finns, samt information på Försäkringskassans hemsida beskriver att hon har rätt att få någon form av aktivitetsersättning. Hur kan då de som är närmast Sara, de som borde stöttat henne gå emot det som uppdagas i media gång på gång? Ju mer man tar del av det fantastiska utbud som finns på nätet, kontakt med andra i liknande situation på sociala medier uppdagas mer och mer var problemen finns. Jag börjar få klart för mig att det handlar mer om enskilda människors agerande eller snarare ickeagerande. Man går emot det som är själva poängen med Försäkringskassans uppdrag. Till exempel stötta de som föds med intellektuell funktionsnedsättning och som hamnar utanför ett skolsystem på grund av detta. Att då fortsätta trampa ned individer på det sätt som sker…

Jag skulle aldrig vilja jobba på Försäkringskassan när det krävs att man får lön efter hur mycket avslag man kan ge. Kan vi tvinga folk att jobba med detta? Kan vi tvinga människor att gå in i verksamheter som fått mycket offentlig kritik, som gör de anställda på myndigheterna sjuka när de ser att kollegor som enbart följer chefernas råd och tävlan om vem som kan ge mest avslag får bättre betalt? Kan vi låta, ibland unga, arbetssökande, outbildade jobba i dessa verksamheter? Är det så illa det förhåller sig?

Då handläggarna är skyldiga att göra en utredning (med kvalitet) och föra anteckningar (med kvalitet) kring ärendet samlas dessa ihop i en journal. Eftersom vi hade fått en mängd felaktig information från teamet bakom dotterns utredning blev vi intresserade av att se hur ärendet hade skötts och då genom att begära ut handlingar.  Se min tidigare blogg här.

Hur gärna än en myndighet INTE vill ge ut handlingar genom att ifrågasätta och förhala har du rätt att få ut handlingar. Punkt. Är du skör, trött, sjuk? Har du ont om tid, har annat jobb, behöver vårda den som söker och är den som ska hjälpa den sjuka att söka, får du ta istället lägga den tiden på att processa för att få den sökande ska få någon som helst ekonomisk trygghet . Var detta tanken bakom Försäkringskassans aktivitetsersättning? Mycket av tiden går alltså åt till att upprätta någon slags ordning inom de myndigheter som någon/några tidigare eller i nutid har raserat. Du som söker gör egentligen det jobb som FK skall utföra. FK är skyldiga att följa lagar som finns och vi har faktiskt en massa bra lagar! Inte medvetet motarbeta grunduppdraget. Några som är bra på att informera är Försäkringskasseupproret på Facebook. Flera personer, ofta sjuka, har varit snälla och lagt ut information till andra i liknande situation om till exempel kritik som Försäkringskassan har fått från JO. Där kommer även personliga berättelser fram om hur det fungerar eller inte fungerar. Gruppen består av ca 70.000 medlemmar.

Hade jag varit ekonomi-ansvarig på Försäkringskassan hade jag velat ta tag i detta agerande som pågår eftersom myndighetens uppdrag är att se till att personer som är sjuka och/eller lever med en livslång funktionsnedsättning får någon form av inkomst. Det är själva poängen. Men nu blir det ju istället de som är anställda som får lön genom att under sin arbetstid lyfta på luren (mycket tungt jobb) och ringa flera samtal för att dubbel-checka om vi vill ha ut handlingarna som VI har begärt.

Kanske är det så att en ekonomi-ansvarig på Försäkringskassan istället tycker att detta agerande är bra – förhala, ifrågasätta och störa? Det har kommit ut att anställda på Försäkringskassan har fått bättre lön när man kan ge fler avslag, det blir en slags tävlan om vem som kan ge mest avslag. Och då är det cheferna/högste chefen inom Försäkringskassan och kanske till och med politiken som trycker på. I sammanhanget får vi inte glömma dock att Försäkringskassan handlar om att bidra med pengar. Det finns många sjuka och många som behöver leva på en inkomst resten av sina liv från Försäkringskassan eftersom vi bland annat har en skola som redan vid sju års ålder ser till att elever sorteras i de bildbara och icke bildbara. Av det kommer än mer utslagning. Se Riksrevisionens skarpa kritik kring styrning av särskolan här.

Och jag får inte glömma de anställda som får pengar. Här visar jag att Försäkringskassans bäst betalda, generaldirektör (från 2018) tjänar drygt 160.000 kr i månaden, det Sara skulle varit berättigad till under ett och ett halvt år, men där resultatet blev 0 kr för Sara det första året i kontakt med Försäkringskassan vid 19 års ålder.

Här är löner som ges ut till de högsta cheferna på våra myndigheter från 2019. 

Vi fortsätter driva dotterns rätt till information och kontaktar en ytterligare anställd på Försäkringskassan som är högst ansvarig. I ett inspelat telefonsamtal får vi bekräftat det vi misstänkt, den ansvarige tycker att det är bra att de ringer och informerar två ytterligare gånger. (det tycker inte vi) Varför vara så noggrann nu? När det gällde dotterns avslag visade det gång på gång en massa felaktigheter. Där lyste noggrannheten med sin frånvaro.

I journalhandling fick vi nu bevis för att det fanns missvisande information, att man inte hade utrett som sig bör, inte kvalitets-säkrat enligt de styrdokument som finns för handläggare, inte följt sekretess, inte låtit den andra partens ord finnas med i anteckningar, nekat svar genom att inte svara på frågorna, inte informerat om andra möjligheter till försörjning, man har bara genom ett telefonsamtal gett avslag utan skriftlig dokumentation osv. Svaret från ansvarig var ”ni kan anmäla till JO”.

Detta agerande handlar inte endast om en enskild tjänstemans okunskap, om jag inte minns fel var det ca 10 inblandade i dotterns ärende och som i olika led fullständigt struntade i deras skyldigheter de har för att få lön: ge Sara den information hon behöver för att hon ska få möjligheter till studier eller arbete. Och när vi försökte genom information om att få till ett SIP-möte blev Sara nekad även detta.

Vi fyllde i ett formulär om en begäran om SIP-möte.

”Vårt syfte med mötet och aktuella frågor : *Klargöra vilka eventuella ersättningar som är aktuella i Saras nuvarande livssituation? *Besked /information kring vad som gäller för Saras framtida försörjning? *Klargöra om Fk gjort de utredningar och möten gällande Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång som åligger FK att göra enligt gällande lagar och förordningar. *Klargöra om försörjningsstöd är och skall vara en varaktig försörjning för Sara.”

Svar på varför hon inte fick något SIP-möte var:

”Försäkringskassan bedömer att detta inte är ett möte vi ska vara med på. Den försäkrade har fått beslut och man har diskuterat ärendet efteråt och ombudet fått information. Om ni vill diskutera detta vidare ber jag att ni kontaktar min chef …”

Vi frågar vidare under ett fysiskt möte (1 timma) ”Vad är orsaken till att inte komma på SIP-möte?”

”Jag bedömde att vi redan redogjort för vår ståndpunkt i beslutet…” Vi svarar, ”men det var ju inte det vi begärde SIP-möte för..”

Svar från Fk: ”Det var i alla fall mitt beslut.”

2 svar på ”Försäkringskassan – begäran om att få ut handlingar”

 1. Jag skulle lämna kommentarsfältet tomt men då kan du inte se hur jag reagerar på din blogg idag.
  Jag är alldelesTOM.
  Skulle vilja skrika, sparka ja allt för att göra mig synlig och hörd.
  FK har gjord Sara osynligt.
  Hur kan dom, hur vågar dom. Känner en maktlöshet och hur skall ni föräldrar känna då.
  Ge mig tips på hur jag kan agera.
  Jeannette

  1. Tack Jeannette! Nu är dotterns ärende inne hos Förvaltningsrätten. Vi får se om kanske ett år… Det har varit en hel del aktioner angående sjukförsäkringen i facebookgruppen på 70.000 medlemmar. Det är en stor grupp och då går det att påverka på sikt.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *