Inclusive education and Down syndrome

Mycket är möjligt , Saras väg från träningsskola till grundskoleklass och till musikklass. Oj vad hon har lärt sig!

Engelsk titel idag. Detta på grund av att jag har känt mig manad att lägga ut en film om en elev med Downs syndrom i grundskoleklass – det är Sara det handlar om.

Hoppas du kan njuta när du tittar och kanske kan förstå lite mer om vad inkludering får för konsekvenser för alla elever, inte bara för Saras del.

Det finns ett antal elever idag som i Sverige påbörjar grundskoleklass och som går i grundskoleklass fram till nian.

Jag har haft kontakt med flera drivande och yrkesverksamma; lärare, forskare, rektorer, men också föräldrar som är utbildade lärare, specialpedagoger och rektorer såväl i Sverige som i USA inom området ”inclusive education”, under 13 år. Att vi själva, som föräldrar till Sara, är utbildade lärare båda två, jag är musiklärare (grundskola och gymnasium) och Bernt, mellanstadie- och idrottslärare, samt han har gått den Statliga rektorsutbildningen och jobbat som rektor. Eftersom vi har fått möjlighet att jobba med elever från 3 år och uppåt , på grundskola och grundsärskola under många år gör att vi har kunnat driva på en förändring i denna kommun.

Jag har fått möjlighet att möta lärare som varit säkra i sin roll att undervisa Sara och som har lyckats från start, och jag har sett lärare som varit osäkra men som har fått möjlighet att plocka fram kreativiteten i sig som man kanske inte visste fanns och låta Sara få vecklas ut som en blomma. Det var vad som skedde det sista året.

Det är alltså möjligt att säga nej till fyra utredningar för inskrivning i särskola. För att ha så mycket kött på benen som möjligt är det viktigt att ta reda på själv om den kritik som finns vad gäller skolformerna, men också viktigt att känna till historien bakom särskolan och de kursplaner som finns framförallt inom träningsskolan.

Och det är alltså möjligt att låta barn med Downs syndrom gå i grundskoleklass även i Sverige där det finns ämneslärare i till exempel matematik, SO, musik, franska och hemkunskap. Det är lärarna som ska planera, genomföra och utvärdera undervisningen. Tar du bort ett av dessa tre arbetsmoment för lärarna försvinner idén om allas rätt till kunskapsutveckling. Det har varit och är mycket svalt på fronten vad gäller uppställda mål i särskoleverksamheten. Och hur ska man kunna undervisa om det inte finns några mål? Och bedöma utan mål? Jag förstår inte särskolans uppdrag om jag ska vara krass.

Nu är jag färdig för en skön söndagskväll med familjen. Ha det gott!

2 svar på ”Inclusive education and Down syndrome”

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *