Presentation

Porträtt av Malin Jönsson Mitt namn är Malin Jönsson. Jag bor i Töreboda. Om jag skulle beskriva mig med tre positiva ord skulle det bli: idéspruta, uppfinningsrik och analytisk. På fritiden tycker jag om att sysselsätta mig diverse projekt.

Mitt liv har inneburit många år av dåligt mående samt många turer inom psykiatrin. Det har lett till att jag har fått olika diagnoser genom åren.
Ordentlig hjälp upplevde jag först efter min senaste diagnos bipolär (ospecificerad) och medicinen litium. Idag mår jag så bra att jag är ute på arbetsprövning, något som inte hade varit genomförbart för bara några år sedan.

I bloggen kommer jag ta upp min resa mot en diagnos. Jag tänkte även intervjua min familj och på så vis ge en bild ur ett anhörigperspektiv. Egna reflektioner under resans gång fram till idag kommer också att finnas med.

Välkommen!